ดี่ยวสเปเชียล: ซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ (2024) Deaw Special Super Soft Power